Vil du være frivillig på våre arrangementer?

Vi trenger flere frivillige for å avvikle våre arrangementer med høy kvalitet. Du forplikter deg ikke til hver eneste hjemmekamp og det er ingen kompliserte arbeidsoppgaver. Kan du stille noen kamper, er vi veldig takknemlig for alle bidrag.

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å melde din interesse? Ta kontakt med arrangement ansvarlig Robert Hedin på mail robert.hedin@shk.no