SHK minner om våre og Norges Idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering i idretten, og generell informasjon om varsling.

I St. Hallvard Håndballklubb ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker omdømme eller andre kritikkverdige forhold. Vi imøtekommer varsler og understreker at varsling av kritikkverdige forhold er sterkt ønskelig. Dette gjelder også varsler om forhold som kan ha forekommet tilbake i tid.

Eksempler på hva det kan varsles om?

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Andre kritikkverdige forhold.

Slik varsler du

Ta kontakt med klubbens ledelse – kontaktinformasjon finner du her

Om du ønsker å varsle til en instans uavhengig av vår organisasjon, kan du ta kontakt med:

  • Buskerud idrettskrets Norges idrettsforbund, Schwartz gate 6, 3043 Drammen, tlf: 32 20 82 10
  • Norge Håndballforbund, Sognsveien 75 A (Ullevaal Stadion, Oslo), tlf: 970 02520

SHK har vedtatt og implementert Norges Idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Les mer om seksuell trakassering og våre retningslinjer her.  

Retningslinjene for NIF kan du lese her.

Det er også utarbeidet en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep, som SHK skal følge.

Veilederen finner du her.

Les spesielt temaet om varsling for mer informasjon.