INNKALLING

Dato: 15. august

Klokkeslett: 18.00

Sted: Teams

Påmeldingsfrist: 8. august

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigete.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to representanter som skal signere protokoll.
  6. Godkjenning av revidert årsregnskap for 2020
  7. Valg av Kontrollutvalg og Valgkomite
  8. Innkomne saker.

Påmelding sendes til bjorge.kraft@gmail.com