Innkalling til

Årsmøte i Fold HK

 

Dato: mandag 14. juni kl. 19.00.

Sted; Elektronisk (Teams)

Medlemmer som ønsker å være med melder dette på mail til: erik.johan.nordli@lifi.no Innen 09.06.2021!!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Saksliste for årsmøte i Fold HK

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigete.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to representanter som skal signere protokoll.
  6. Regnskap for 2020
  7. Budsjett for 2021
  8. Innkomne saker.
  9. Valg