Kveldens ekstraordinære årsmøte vedtok navnendring til FOLD HK

Intensjonen med navneendringen er først og fremst å tydeliggjøre samarbeidet på tvers av flere klubber som dekker området til de aktuelle, og ikke kun Lier hvor St. Hallvard er etablert. Årsmøte og styret i SHK har besluttet en utvidelse av klubbens nedslagsfelt, hvilket betyr et kommende samarbeid om elitelag satsningen mellom klubbene SHK, Reistad, Asker og Vestre Bærum.

Nedslagsfelt for den nye satsningen er området rundt Oslofjorden. I norrøn tid het fjorden Fold eller Foldin, «den slette, flate», som fjord navn i betydningen «den brede, åpne», brukt om ytre del av fjorden.

Det er i kveld sendt ut en pressemelding og den kan leses i si helhet her:

Pressemelding FOLD HK_