Det vises til sak om endring av navn i ekstraordinært årsmøte i SHK onsdag 3. april 2019.

Vi har i ettertid fått beskjed fra Buskerud Idrettskrets at vedtak om navnendring på klubb krever 2/3 flertall. Stemmefordelingen på årsmøtet tilfredsstilte ikke dette kravet og vedtaket er derfor ikke gyldig. Videre fremdrift i saken vil styret ta stilling til på første styremøte etter påske.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart denne foreligger.