-klubbens reisepolicy 2020/2021

Fold sitt a-lag tar trafikksikkerheten på alvor!!

FOLD HK har følgende policy for reiser og ferdsel i trafikken.

Vi tar trafikksikkerhet på alvor.

Vi bruker alltid sikkerhetssele – også i buss.

Vi bruker alltid refleks/refleksvest når vi trener langs veien.

Vi bruker sykkelhjelm og har alltid lys når vi sykler i mørket.

Vi beregner alltid god tid til trening og konkurranser.

Vi overholder fartsgrensen, lover og regler i trafikken.

Vi er uthvilte sjåfører.

Vi sender ALDRI sms/mms når vi kjører, og bruker alltid handsfree.

Vi sikrer alltid last i bil, buss og tilhenger.

Passasjerer som føler seg utrygge, skal si i fra om dette.

Vi tar vare på egne og andres barn i trafikken.

Vi er forbilder med våre holdninger i trafikken.

Alle kjenner klubbens reisepolicy for utøvere og deres foresatte.