Styret har vedtatt at årsmøtet avholdes i 2 deler. Del 1 blir avholdt som et digitalt møte, torsdag 30. april 2020 kl. 16.00. Del 2 avholdes innen fristen 15. juni, forhåpentligvis som et vanlig møte med fysisk fremmøte.

Se link for fullstendig innkalling; https://www.shk.no/wp-content/uploads/sites/23/2019/02/Innkalling-til-årsmøte-1.pdf