ST. HALLVARD HÅNDBALLKLUBB ENDRER NAVN, ADRESSE OG REGIONSTILHØRIGHET.

Etter at klubbens årsmøte del 1 ble avholdt torsdag 30. april 2020, ble det klart at et enstemmig årsmøte ga klubbens styre fullmakt til å endre klubbens navn, adresse og regionstilhørighet.

Klubben endrer navn til FOLD HÅNDBALLKLUBB, og får adresse Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn. Dermed flyttes klubben nå formelt fra Lier Kommune som ligger i håndballens region sør, til Bærum Kommune, som ligger i håndballens region øst. Endring i regionstilhørighet vil gjelde fra kommende sesong.

I tillegg til at klubben nå skifter navn og adresse, er vår visjon at klubben skal fremstå som en av Norges ledende utviklingsklubber for unge håndballspillere, der hovedandelen aktive spillere skal komme fra egne partnerklubber.

Vi ønsker tydelig å fremstå som et attraktivt tilbud for spillere som ønsker å satse på Elitehåndball, der Fold er et naturlig springbrett for å komme til de store norske klubbene eller utenlands.

Det skal inngåes strategisk allianse med andre Elite-klubber, hvor disse anser Fold som et egnet sted å plassere uferdige talenter.

Den sportslige målsetning er å ligge i sjiktet mellom topp 6 i 1. divisjon og til topp 6. i Eliteserien.

Klubben vil kunne forsterke årganger med erfarne spillere for å sikre plassen for å sikre sportslig målsetning.

Klubben skal tiltrekke seg ledende trenerkompetanse og skal bygge opp et solid medisinsk apparat.

Klubben skal tilrettelegge for ungdomssatsning med ambisjon om deltakelse i nasjonale landsserier for både jenter og gutter (Bring/Lerøy).

Det er også en målsetting om å ta opp minst 3 nye spillere fra partnerklubbene til a-stallen hvert sesong.

Fold ønsker å utvikle komplette arenaer for utvikling av spillere på både gutte- og jentesiden.

For sesongen 2020/21 er det et tilnærmet komplett tilbud på guttesiden, og vi har gleden av å kunne åpne opp for tilsvarende satsning på jentesiden.

Fold Håndballklubb vil bli et attraktivt og godt supplement til dagens klubber i og rundt Oslofjorden generelt og Lier, Asker & Bærum spesielt. Vi tror vår satsing i området kan skape et bredere og bedre tilbud til alle som elsker håndball.

Her  følger styrets begrunnelse for flytting og navnebytte.

Klubben flytter adresse til Rykkinhallen i Bærum.

Styret begrunnet dette med at de finner det naturlig med en slik flytting basert på de partnerskapsavtaler som klubben har inngått med Asker SK, håndballavdeling, og Vestre Bærum Lommedalens IL v/håndballgruppa. Klubben har hatt og har behov for å utvide sitt nedlagsfelt, utover sitt opprinnelige i Lier. En flytting  til Rykkinn er en naturlig del av dette, ettersom våre nye partnere har de største ungdomskullene og at begge disse klubbene tilhører Region Øst.

Årsmøtet ga styret enstemmig tilslutning til å flytte klubbens adresse til Rykkinn.

St. Hallvard Håndballklubb bytter navn til Fold Håndballklubb

Styret begrunnet at en flytting til Bærum/Asker markerer en ny start for klubben og det er naturlig å starte opp med et nytt navn som kan øke tilhørigheten i vårt nye nedslagsfelt. Fold (Foldin) er det norrøne navnet på Oslofjorden, og passer slik sett som navn på klubben og dens nye nedslagsområde.

Et enstemming årsmøte ga tilslutning til styrets forslag og klubbens nye navn er dermed Fold Håndballklubb, mens klubbens visningsnavn vil endres fra Fold St. Hallvard til  Fold HK.          

Kontakt styreleder Erik Johan Nordli, på tlf: 909 52 841, for ytterligere informasjon/kommentarer.