Dato: 13. februar

Klokkeslett: 18.00

Sted: Teams

Påmeldingsfrist: 6. februar

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to representanter som skal signere protokoll
  6. Godkjenning av revidert årsregnskap for 2021
  7. Godkjenning av budsjett for 2022
  8. Valg av Kontrollutvalg og Valgkomite
  9. Innkomne saker

Påmelding sendes til bjorge.kraft@gmail.com

Teams-innkalling vil bli sendt til påmeldte i god tid før gjennomføring.