Gå til innhold
15x10

Årsmøte i Fold

Dato: 13. februar

Klokkeslett: 20.00

Sted: Teams

Påmeldingsfrist: 6. februar

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandling av idrettslagets regnskap fra regnskapsfører
 9. Behandle forslag og saker
 10. Fastsette medlemskontingent
 11. Fastsette treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Valg

Påmelding sendes til bjorge.kraft@gmail.com

Teams-innkalling vil bli sendt til påmeldte i god tid før gjennomføring.