Det ble i kveld avholdt ekstraordinært årsmøte i Fold HK. På agendaen var å få valgt ett komplett styre i klubben. Følgende personer er enstemmig valgt inn i klubbens styre;

Styreleder: Bjørge Kraft

Nestleder: Erik Johan Nordli

Styremedlemmer: Espen Lång, Kristoffer Kleven Moen, Marius Egge, Tonje Grøndahl, Berit Skovli og Lasse R. Thamdrup.

Klubben ønsker alle hjertelig velkommen og ønsker dem lykke til med arbeidet.