Gå til innhold

PRIDE-MATCH 28. NOVEMBER

PRESSEMELDING

28. november arrangerer Fold HK i Rykkinnhallen, en håndballklubb i 1. divisjon, i samarbeid med FRI Oslo og Viken og Mental Helse Ungdom en Pride-match.

– Under kampen skal vi sammen sette fokus på inkludering, mental helse og unge mennesker i idretten. I tillegg fremheves spesifikke utfordringer som eksisterer på herresiden i Håndball-Norge og på herresiden av idretten generelt, sier Terje Andersen, sportslig leder i Fold HK.

Kampen under regnbuen denne søndagen arrangeres i samarbeid med FRI Oslo og Viken, et fylkeslag i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Leder i fylkeslaget Nils-Erik Aasen Flatø gleder seg til en kamp med fullt pride-trykk på tribunen, til å se regnbueflaggene vaie, til appeller for mangfold og mer. Han håper hele Bærum finner veien til Rykkinnhallen denne søndagen.

Oppgjør med «macho-kultur»
– Vi vet at mange idrettsmiljøer kan være krevende for unge gutter og menn å være seg selv i – fullt og helt. Homofobi, bifobi og transfobi lever i beste velgående i samfunnet som helhet, det kommer tydelig fram i levekårsundersøkelser. Vi håper at vi sammen med Fold HK med denne kampen kan bidra til holdningsendringer i håndballen, og selvsagt at fotballen, ishockey og andre idretter på herresiden med utpreget «macho-kultur» følger opp, sier leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

Han viser til at idretts-Norge støtt og stadig må håndtere saker i media hvor skjellsordet «jævla homo» står i sentrum.

– Det er åpenbart at idretten mister talenter når det ikke er rom for åpenhet. Hvis du ikke kan være deg selv, i oppveksten eller som voksen, og holder sentrale deler av ditt liv hemmelig, hvordan kan en da forvente 100 prosent utvikling, spør Aasen Flatø.

Ingenting vokser fram i et vakuum
– Vi ønsker at alle idrettslag i vårt langstrakte land skal sette inkludering på agendaen og jobbe for å skape miljøer hvor alle føler seg trygge og ivaretatt, uavhengig hvem du elsker eller er. Fold HK kick-starter dette arbeidet i egen klubb med å arrangere håndballkamp under regnbuen sammen med FRI 28. november i Rykkinnhallen, sier sportslig leder i Fold HK

Til regnbuekampen er også Mental Helse Ungdom invitert til å holde appell. I tillegg kommer Mathias Pascual, tidligere håndballspiller, nå kjent for mange fra Farmen på TV2. Han deltar og vil fortelle sin historie. Mathias vil blant annet dele sine tanker om sin tid som ung gutt og oppvekst i Vestre Bærum og hvordan han opplevde det å være skeiv håndballspiller blant alle «gutta».

Mathias Pascual kommer for å fortelle om
sin historie som ung håndballspiller.

– Raballder håndballklubb ble dannet for at det skulle være en trygg arena for homofile å spille idretten de elsker og kjempe for mer toleranse. Dessverre er ikke den kampen over og det er fortsatt unge som opplever stigma knyttet til sin seksualitet i idretten. Endelig er det en norsk klubb som også, uten oppfordringer, tar ordet for en mer inkluderende kultur i idretten og ser viktigheten av dette. Jeg er stolt av å kunne dra hjem til Bærum og være en del av et så viktig arrangement.

Terje Andersen mener bevissthet og kunnskap er sentralt på veien mot å endre kultur og ukultur. Det er FRI Oslo og Viken-lederen Aasen Flatø glad for å høre.

– Ta for eksempel ukultur i garderoben. Ingenting vokser fram i et vakuum. Ting skjer, og ukultur kan vokse fram fordi man ikke tenker seg om. Spesielt hvis majoriteten av personer i en gruppe er like hverandre. Man er nødt til å ta aktivt tak i ting, om en vil skape endring og lage rom for åpenhet, sier Aasen Flatø, og håper så mange som mulig møter opp til kamp kl. 15.00 søndag 28. november i Rykkinnhallen og viser sin støtte.

#JegStøtterRegnbuen #Likeverd #Inkludering #TryggeOmgivelser #Foldhk #FRI #MentalHelseUngdom #LokaleTalenter #NasjonaleHelter #VBLIL #AskerHåndball #SparNorge