Gå til innhold
Skatt_og_regnskap_logo

Regnskap og økonomitjenester for advokater, eiendomsforvaltning og andre.

Våre tjenester

Vi er eksperter på Advokatregnskap og Forretningsførsel, men tilbyr også tradisjonell regnskapsføring og rapportering.

Advokatregnskap

Ett spesielt område som skiller advokatregnskap fra ordinært regnskap, er behandling og rapportering av klientmidler. Dette er oppgaver vi er godt kjent med, og trives med å utføre. I tillegg har vi lang erfaring i å håndtere partnerstyrte virksomheter.

Vår daglige leder Fredrik har arbeidet som økonomisjef i ett av Norges store advokathus i fem år, og har særlig god innsikt i hva som skal være på plass for å innfri lovkrav og drive mest mulig effektivt. I tillegg har han generelt god greie på regnskaps- og skattemessige problemstillinger som partnerstyrte virksomheter står overfor.

Ønsker ditt advokatkontor en uforpliktende vurdering av hvilke fordeler dere får ved å sette ut økonomifunksjonen til oss? Da er det bare å ta kontakt for en saklig prat.

Forretningsførsel

Vi kan bistå ditt sameie med alle tjenester som forenkler ditt oppfølgingsansvar som styre/ styreleder og som gjør at du som beboer får en ordnet og bekymringsløs hverdag.

     Nøkkelord i denne sammenheng er:

  • ​Løpende føring av regnskap inklusive årsoppgjør og nødvendig kontakt med revisor, herunder fremskaffelse av all nødvendig dokumentasjon for revisjon av årsregnskapet.
  • ​Fakturering og innkreving av felleskostnader, husleier, garasjeleier og andre avtalte regelmessige inntekter, herunder lovmessige purringer og nødvendig dialog med sameiere/ leietakere. 
  • ​Generalforsamling – innkalling, møteledelse og sekretæroppgaver.
  • ​Styresekretærtjenester
  • ​Koordinering av oppussingsprosjekter og anskaffelser.
  • ​Håndtering av eierskifte av seksjoner og oppfølging mot eiendomsmegler.

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi en totalløsning for boligselskap. Ta kontakt for å høre om:

​Vaktmestertjenester  – Renhold – Prosjektering – Entreprenørtjenester 

Regnskap

Vår grunntjeneste er effektiv regnskapsførsel. Vi tar ansvar for ditt regnskap fra a-å og vi blir din utvidede økonomiavdeling.

Noe som skiller oss fra mange andre selskap, er at vi går svært nøye til verks og bidrar både til å ringe for forespørre kopier av manglende inngående bilag, i tillegg til at vi ordner alt vedr. inndrivelse – helt fra utsendelse av faktura til inndrivelse om nødvendig via inkassopartner. Vi kvier oss selvfølgelig ikke for å plukke opp telefonen og snakke hyggelig med dine kunder for å ordne med oppgjør på en måte som gjør at du ikke mister kunden – for det er jo fornøyde kunder vi alle lever av.

Vi har svært bred erfaring fra regnskapsførsel, og kan bidra innenfor de fleste områder.

Rapportering

Det er svært viktig å følge opp bedriftens økonomiske situasjon og vi bistår på alle områder. Om det er normale resultatrapporter, spesifikke avdelings- eller produktregnskap, rullerende cashflow eller rapportering til bank eller andre interessenter. Dette gjør også at vi gjerne er sparringspartnere for videre utvikling, enten ved effektivisering av drift eller i finansieringssituasjoner mot 3.parter. 

Vi deler gjerne vår kunnskap om utarbeidelse av nøkkeltall og KPIer for at du skal få informasjonen du trenger. 

Hvorvidt dere ønsker å motta kun standardrapporter eller utvidede rapporter er det selvfølgelig dere som kunde som bestemmer. Vi har flere muligheter for rapportering, både statiske og dynamiske løsninger, og du velger det som passer deg.

Vi forestår selvfølgelig også innrapportering til myndigheter via Altinn som en naturlig del av regnskapsførselsoppdraget

Rådgivning

Våre temaer for rådgivning kretser naturlig nok rundt økonomiområdet og økonomifunksjonen. I tillegg til økonomi- og regnskapsområdet, har vi erfarne ressurser innen systemvalg, kjøp og salg av selskap, samt prosesskartlegging og effektivisering. Og sammen med våre samarbeidspartnere kan vi lose deg som kunde gjennom de fleste utfordringer.

Selv om forretningsdriften i hovedsak er god, kan det oppstå utfordrende situasjoner rundt likviditet eller finansiering. Det er da gode måter å avhjelpe en situasjon på – men første skritt vil ofte uansett være å ha svært god oversikt og kunnskap om den egen bedrift. Dette gir også et ryddig inntrykk på finansinstitusjoner som eventuelt kan trå støttende til. Vi kan hjelpe dere med å forberede dere til slike møter og utarbeide adekvat materiell.

Vi kan også hjelpe med å finne gode styringsparametre for virksomheten – som også vil bli innarbeidet i den løpende rapporteringen.

Vi har god oversikt over hva de beste økonomifunksjonene er opptatt av rundt effektivitet og digitalisering i dag, og snakker gjerne om hva du bør gjøre for å bli en av dem. Vi kan utarbeide planer for utviklingen fremover og bistå i endringsarbeidet på en effektiv måte.

Vi kan også leie ut ressurser og kan assistere våre kunder i forbindelse med prosjekter, interim ledelse, permisjoner, sykefravær, midlertidige behov, med mer. Eksempler på hvilken type oppdrag vi leverer er controller, regnskapssjef, økonomisjef, prosjektledelse og daglig leder. Flere av våre ansatte har jobbet i og med denne typen roller og kan raskt tre inn i slike stillinger hos kunden for å sikre at nødvendige arbeidsoppgaver og ansvarsområder blir ivaretatt.

Ønsker dere økonomisk rådgiving? Kontakt oss i dag!

Kurs og foredrag

Vi syns det er gøy å holde foredrag og vi håper at engasjementet smitter. Vi har både faglige kurs for ansatte i  økonomiavdelinger (årsoppgjør, lønn, regnskap ++), men også regnskap for ikke-økonomer eller foredrag om digitalisering av økonomifunksjonen. Vi har holdt over 50 kurs eller foredrag de siste årene, og synes alltid det er spennende å møte nye forsamlinger.

Ta kontakt hvis du ønsker faglig påfyll eller trenger noen til å inspirere din avdeling til å tenke digitalt.